שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • יו"ט שני של גלויות

בן חו"ל בארץ ישראל בחגים

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ג תשרי תשס"ו
שאלה
מה דין בן חו"ל שבא לארץ ישראל לחגים לענין יום-טוב שני של גלויות?
תשובה
השולחן ערוך כתב לגבי בן ארץ-ישראל הנוסע לחוץ-לארץ, שעליו לא לעשות מלאכה בפרהסיה, אבל בצנעה מותר לו. השולחן ערוך לא התייחס כלל למקרה של בן חו"ל שבא לארץ ישראל. לכן, יש מן הפוסקים שכתבו שבן חו"ל שבא לארץ בחגים ינהג כמו בן ארץ-ישראל שנוסע לחו"ל. אבל יש מן הפוסקים (חכם-צבי והרב סלנט) שפסקו שבן חו"ל שבא לארץ ישראל ינהג כבן ארץ-ישראל לכל דבר. למעשה נראה, שבן חו"ל ינהג בכל איסורי תורה לחומרא, כלומר: לא יכתוב, לא יתפור וכדומה, אבל בדיני דרבנן ינהג כבני ארץ-ישראל, כלומר: יתפלל תפילות של חול המועד ולא יעשה קידוש. וכן מותר לו לנסוע ברכב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il