שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • תנועות נוער

חולקים על הרב צבי יהודה?

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

כ"ז תשרי תשס"ו
שאלה
הרב צבי יהודה פסק שאין שום היתר לערבוביא של בנים ובנות (יעויין בספר "חסד נעורייך" של הרב אבינר שליט"א). ולכאורה הרב חולק על הרב צבי יהודה, כשהוא פוסק שמותר לצאת להגשמה מעורבת וכן שאין בעיה בהעברת שיחות כשהבנים רואים את הבנות ולהיפך (בספר "חסד נעורייך" מובא שרבינו העביר שיחה כשהבנים היו בחדר נפרד מהבנות, והחדר היה פתוח לארכו ועם כל זאת רבינו אמר שזה אסור, והפעם ההיא הייתה מיוחדת).
תשובה
אתה מביא רק צד אחד ברב צבי יהודה. אני מציע לך שתשאל את הרב דרוקמן בנושא זה. ידוע שהוא היה מזכ"ל בני עקיבא והרב צבי יהודה תמך ועודד אותו בכך. הרב צבי יהודה זצ"ל רצה להשריש את יסודות הקדושה והצניעות באומה. משום כך הוא לא נתן ולו בצורה קטנה שום מקום לקשר ועירבוב בין בנים לבנות. כך הדריך אולם לא פירש האם הנהגותיו הם מצד הדין או מצד הנהגת חסידות שגם בה יש הוראות. בשאלה כיצד לתקן וכיצד להנהיג את הציבור בפועל הוא שלח את תלמידיו ומהם אנו שצריכם ללמוד כיצד בפועל להנהיג את הציבור. אני לא זכיתי להיות שנים רבות במחיצת הרב צבי יהודה. אולם גם מהמעט שהייתי [כשלוש שנים] הבנתי שהדברים מורכבים יותר. שוב אני חוזר שאני לא דוגל בתנועה מעורבת לכתחילה. אולם מאידך יש ללמוד מה מותר מה אסור. מה הדרכה מצד הדין ומה מצד מידת חסידות, מה לכתחילה ומה דיעבד ומה לכתחילה שבדיעבד.