שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הסוכה והסכך

תעשה ולא מן העשוי

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

ט"ז תשרי תשס"ו
שאלה
כתוב בילקוט יוסף לגבי סוכה שנפלה דופן אחת משלוש דפנות ויש עכשיו רק שתיים- (הלכות דפנות הסוכה סעיף ח’) שמותר להרים את הדופן השלישית "ואין צריך בזה חידוש כלל ואין לאסור בזה משום "תעשה ולא מן העשוי", שכיון שהוכשרה על ידי עשיית הדפנות כדין, שוב אין בזה איסור" כלומר שלא צריך לעשות את הסכך מחדש. השאלה היא למה? הרי בציצית אנו אומרים שאם נקרע אחד מארבעה חוטים שעל הכנף- אזי אם נקשור את החוט הקרוע זה יהיה "תעשה ולא מן העשוי", כיון שהקשירות ישנן ברגע התיקון. גם שם אני אומר שכיון שהוכשרה הציצית על ידי עשיית הפתילות כדין שוב אין בזה איסור של "תעשה ולא מן העשוי"
תשובה
אין לפני הספר ילקוט יוסף אולם ההבדל ברור, איסור תעשה ולא מן העשוי חל על הסכך ולא על הדפנות ואם הסכך נשען על שתי דפנות היה כאן סכך המסוכך על חלל והדופן השלישית לא היא שעשתה אותה לסכך והביא ראיה לסברה זו מסוכה על מבוי שבשבת היא כשרה למרות שבערב שבת היו לה רק שתי דפנות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il