שאל את הרב

  • הלכה
  • כבוד התפילין, כיסויו וצביעתו

כיסוי לתפילין

undefined

הרב דוד חי הכהן

כ"ז כסלו תשס"ג
שאלה
האם מותר לעשות תיק (קשיח) לתפילין מצינור פלסטיק שייצורו המקורי לביוב?
תשובה
צינור פלסטיק המיוצר לשם שימושי ביוב אין בו שום איסור ושום טומאה, ומותר לשימוש לדבר שבמצוה. אמנם מתוך סוגיית הגמרא במסכת נדרים שקבעה כי מקום שנועד להיות בית הכסא מאוס הוא ואסור בדבר שבקדושה, יש לומר כי רצוי לצבוע את אותו צינור על מנת שלא יזכיר את מטרתו המקורית ואז יהיה ההיתר ברור לגמרי.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il