שאל את הרב

  • הלכה
  • עולם הצומח

עקירת עץ לשם עץ מובחר יותר

undefined

מכון התורה והארץ

כ"ה תשרי תשס"ו
שאלה
האם מותר לעקור עץ רימון על מנת לשתול עץ רימון אחר במקומו (בגלל שהשני יותר מובחר באיכות טעמו)?
תשובה
אמנם התירו לעקור אילן כאשר שויו פחות שווי העצים, אבל יש להוסיף שיש בכך גם משום סכנה כצוואת רבי יהודה החסיד (סי' מה), וכבר האריכו האחרונים (ט"ז, חכמ"א, כף החיים יו"ד סי' קטז) שאפילו במקום שיש היתר הלכתי עדיין יש סכנה. הרמב"ם (פ"ו מהל' מלכים ה"ט) התיר קציצת אילן אם אין בו שווי כלל ואין ראוי לטרוח בו במצבו זה, אבל סתם החלפת זן לא התירו שהרי העץ הראשון נושא פירות. יש מקומות שבהם העצים הם לפרנסה ואז יש מקום להחלפת זנים, וגם במקרה זה יש לעשות זאת על ידי מכירת העצים לגוי והוא יקצצם לדעתו. האפשרות היחידה שנראית לי היא עקירת הרמון הישן עם גושו ועפרו ולהעבירו למקום אחר (וגם זאת על ידי נכרי), ולאחר מכן לשתול במקום הראשון עץ מזן אחר של רימון. בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il