שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • המקדש והקרבנות

מתי חרב בית המקדש?

undefined

רבנים שונים

ל תשרי תשס"ו
שאלה
ישנם שני תאריכים לחורבן בית המקדש (586, ו- 422 ) לפנה"ס. מה מבניהם הנכון (ידוע לי שמערכת החינוך והמוסדות הממשלתיים משתמשים בתאריך 586 .
תשובה
פרט לשיטה כמעט יחידאית של ר' עזריה מן האדומים, רוב השיטות בחז"ל הם שבית שני עמד 420 שנה, חוקרי המדע חולקים על כך ובהסתמכם על ממצאים ארכיאולוגים טוענים שבית שני עמד 586 שנה, לאחרונה פרסם הרב יעקב מידן בקובץ "מגדים" מאמר בו פורך את מסקנות החוקרים לפי הממצאים הנ"ל, ומוכיח את דברי חז"ל שהבית עמד 420 שנה. ר' ידידיה הכהן