שאל את הרב

  • הלכה
  • עולם הצומח

עקירת עץ אילן

undefined

מכון התורה והארץ

כ"ח תשרי תשס"ו
שאלה
יש לי בחצרי עץ אילן הנושא פירות שמפריע לעץ גפן אחר שיש לי, האם מותר לי לעקור את האילן ואם לא האם אפשר לצמצמו בצורה משמעותית ולהשאיר רק חלק קטן ממנו?
תשובה
שלום וברכה עקירת עץ מפני עץ לכאורה היה צ"ל מותר כאשר מזיק לעצים אחרים, כמבואר ברמב"ם (הל' מלכים פ"ו ה"ח), ועיין צמח צדק (סי' מא) שהתיר לעקור אילן אגוז המפריע לגפנים. אולם נראה שאם אפשר לקוצץ ענפים עדיף טפי שהרי יש אומרים שלמרות שעל פי דין מותר לקוץ את האילן עדיין יש בכך סכנה, וכמו כן יש מתירים קיצוץ ענפים של עץ, על כן נראה שאם קציצת ענפים תועיל לגפן, עדיף לקצוץ ענפים מלעקור את העץ. בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il