שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • תורה שבכתב ושבעל פה

פשט התנ"ך על פי הגמרא

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

כ"ט כסלו תשס"ג
שאלה
במסכת סנהדרין מובא שדוד ושאול התווכחו האם המקדש במלוה ובפרוטה דעתו על המלוה (ואז מיכל לא מקודשת לדוד) או שדעתו על הפרוטה (ואז היא כן מקודשת)? האמנם על זה התווכחו דוד ושאול?? למי להאמין: לפשט הפסוקים או לפשט הגמרא? - האם יש סתירה ע"פ הפשט? או שנאלץ להסביר שזה לא הפשט באמת? איך להתמודד עם בעיה שכזו שמופיעה שוב ושוב?
תשובה
המושג "פשט" אינו פשוט. האם "עין תחת עין" הוא כפשוטו למרות שהדבר נסתר מכל בחינה הגיונית וממקומות אחרים בתורה (עיין ב"ק פג-ד) האם "וירח ה את ריח הניחוח" הוא כפשוטו? התנך לא מספר לנו בדיוק כיצד קידש דוד את מיכל והדבר נתון לפרשנויות שונות. חז"ל לא באו לקבוע מסמרות כפירוש אחד ומותר לפרש גם פרושים אחרים בתנאי שיעלו בקנה אחד עם תפיסת התנ"ך בכללו וכללי ההלכה והאמונה. עם זאת פירושם של חז"ל מתפרש יפה כפשט הכתוב "אשר ארסתי לי במאה ערלות פלשתים" שהרי לא יעלה על הדעת ששאול התיר למיכל אשת דוד להינשא לאדם אחר ללא גט אלא אם כן נאמר שלדעתו היא לא הייתה מעולם נשואה כדין לדוד. ודוד לא היה דורש להחזיר לו את מיכל אם לא היה משוכנע שהיא אשתו כדת וכדין. על כרחנו שהיה כאן ויכוח הלכתי בין בית שאול לבין דוד.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il