שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מצוות ישוב וכיבוש הארץ

אני נשבע, אני נשבע, אני נשבע

undefined

הרב בנימין במברגר

כ"ב מרחשון תשס"ו
שאלה
מהן השבועות שנתן ה’ לעם ישראל ? הכוונה היא לשבועות אשר תומכות בגישה כי יש להשאר בגלות. מהם המקורות העוסקים בכך?
תשובה
הגמרא במסכת כתובות (סוף דף קי עמוד ב ובדף קיא) מביאה שרבי זירא רצה לעלות לארץ ישראל והשתמט מלפגוש ברבו, רב יהודה, שסבר שיש איסור לעלות מבבל לארץ ישראל. במהלך הדיון הגמרא מביאה את דרשתו של רבי יוסי ברבי חנינא שיש שלוש שבועות הנלמדות משיר השירים והן: א. שלא יעלו בחומה - שלא יעלו יחד כל ישראל בחזקה לארץ ישראל. ב. שלא ימרדו באומות העולם - שיהיו ישראל נאמנים למלכות במקום גלותם. ג. שבועה לאומות העולם שלא ישתעבדו בישראל יותר מדי. וכן למדה הגמרא עוד שלוש שבועות: א. שלא יגלו את הקץ ב. שלא ירחיקו את הקץ או גירסא אחרת שלא ידחקו את הקץ ג. שלא יגלו את סוד העיבור. מקורות: נחלת יעקב הרב יעקב זיסברג כרך ב נפש העדה. אם הבנים שמחה לאורך כל הספר (בהוצאת כל מבשר במפתח עניינים ערך "שלושת השבועות"). הרב בנימין במברגר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il