שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • זכויות יוצרים

מכירת סרטים מהאינטרנט

undefined

כולל דיינות פסגות

כ מרחשון תשס"ו
שאלה
האם מותר לי למכור סרטים שהורדתי מהאינטרנט לאנשים מאחרים ולהנות מזה כספית (אם לא אז האם יש אפשרות של אחוזים לצדקה ואז יהיה מותר)?
תשובה
שלום רב, הורדת סרטים מהאינטרנט אסורה בהחלט בין לשימוש פרטי ובין לצורך רווחים, כיוון שיש איסור לרדת לאומנות של חברו (שו"ע חושן משפט סי' קנו ), וכל מי שמוריד סרט וכיוצ"ב, גורם לבעלים של הסרט להפסיד חלק מפרנסתו, וכל שכן שאסור מטעם זה להפיץ לאחרים, שהרי זה גורם הפסד רב יותר, ולפעמים כל פרנסת הבעלים נפגעת מכך. מלבד האיסור הנ"ל יש פוסקים שאוסרים זאת משום גזל (אגרות משה יו"ד ח"ג סי צא') ויש שאוסרים משום השגת גבול כיון שהבעלים אומרים במפורש שאסור להעתיק. ואף שהיום הכל פרוץ וכל הרוצה ליטול יכול ליטול, אין זה גורם להיתר, שעל כיוצא בזה אומרת הגמרא "ליסטים שכמוך כבשוה" (עיין עירובין נג:) לכן ברור שאסור להוריד סרטים מהאינטרנט. וכל זה מלבד האיסור לראות סרטים לא צנועים, וכל מי שסוחר בהם הרי זה כסוחר בנבילות וטריפות שהאיסור בזה חמור מאד. בכבוד רב, הרב אריאל איגרא.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il