שאל את הרב

  • הלכה
  • סוגי בגדים

ציצית צמר בקיץ

undefined

הרה"ג דוב ליאור

כ"ו מרחשון תשס"ו
שאלה
שמעתי שיש דעות שבקיץ עדיף ללכת עם טלית מבד וכד’ אך לא מציצית העשויה מבד מחמם כגון צמר, בגלל שזה לא נחשב בגד. מה דעת הרב בזה? האם גם בקיץ עדיף ללכת עם ציצית צמר?
תשובה
יש מחלוקת בין הפוסקים האם בגד ארבע כנפות שאינו מצמר חייב בציצית מן התורה או לא. השולחן-ערוך פוסק שרק בגד צמר או פשתים חייב בציצית מן התורה, ושאר הבגדים חייבים רק מדרבנן. לכן יש מחמירים ללכת תמיד עם ציצית מצמר דוקא, כדי לצאת ידי חובת כל השיטות. מי שבקיץ חם לו, יכול להסתמך על השיטות האחרות, שכל בגד בעל ארבע כנפות חייב בציצית מדאורייתא.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il