שאל את הרב

  • הלכה
  • היטמאות למת

כהנים במערת המכפלה

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ט"ו מרחשון תשס"ו
שאלה
אני מתבלבל בקשר לפסיקת הרב בנוגע לכהנים במערת המכפלה: מצד אחד הרב מתיר כניסה לגמרי כמו בתשובה הזו: הכניסה מותרת, לאחר מחקר מקיף שנעשה והנתונים הם, שמתחת ל’אוהל יצחק’ ישנו חלל שיכול לחצוץ בפני הטומאה שישנה למטה, (כדי חרס עם עצמות שקרוב לוודאי שהם של יהודים שנקברו שם במשך הדורות), אמנם חלל זה אטום ואין לו פותח טפח כלפי חוץ, אך לרוב שיטות הראשונים גם חלל כזה חוצץ. אמנם לפי שיטת בעל התוספות יו"ט (סוף פרק ג’ במסכת אהלות) אין חלל כזה חוצץ. לכן מצד הדין כיון שלרוב השיטות זה חוצץ, מה גם שניתן לצרף את שיטת הראב"ד הסובר שהאיסור להטמא שוב, לכהן שכבר נטמא הוא רק דרבנן והוי ספק דרבנן, מותר לכהנים להכנס, אמנם יש מקום להחמיר למי שרוצה לחוש לשיטה המחמירה לעיל. ומצד שני הרב מתיר רק עד למדרגות כמו בתשובה הזו: היו שנים בהם הורינו לכוהנים שלא להיכנס למערת המכפלה. אך לא מזמן אחד הרבנים עשה מחקר מקיף והתירו הרבה רבנים להיכנס עד סוף המדרגות - אך כמובן שגם לשיטה זו אי אפשר להיכנס לחדרים. ולכן אני אומר שמי שנחוץ לו מאוד יכול להיכנס (עד סוף המדרגות) אך מי שאין זה נחוץ לו - שלא ייכנס אודה מאוד לרב על בירור העניין
תשובה
מי שיש לו צורך אמיתי להכנס למערה, יכול להסתמך על המתירים, אבל מי שנכנס סתם בשביל לראות את האתר, עדיף שיחשוש לדעת המחמירים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il