שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכירות, קנייה ומכירה

קניית דירה מכונס נכסים

undefined

כולל דיינות פסגות

י"ב מרחשון תשס"ו
שאלה
נפלה לידי דירה בהזדמנות מכונס נכסים של הבנק, האם אפשר לקנות דירה מכונס נכסים, ואם אני לא גוזל את בעל הדירה הקודם?
תשובה
א. באופן כללי, אסור לקנות מהמכירות של "ההוצאה לפועל" או "מכונס נכסים" אשר מונו ע"י ערכאות המדינה. ב. חסרים פרטים בשאלה, כגון בגין מה עוקלה הדירה, ומי מינה את כונס הנכסים. תוספת הסבר: ישנן שתי בעיות בנושא: 1. יתכן והאדם ממנו עיקלו את הדירה איננו חייב על פי דין תורה, וכן אפשר שלפחות חלק מן החוב שבגינו עוקלה הדירה הרי כולל תוספת ריבית, הצמדה, הוצאות משפט וכיוצא באלו, שאינו חייב בהם על פי ההלכה, ואם כן הרי זה גזל גמור על פי תורתנו הקדושה . 2. האופן בו עושים רשויות החוק שומא לנכסי החייב אינו הגון והם מפסידים אותו על ידי שגובים על רכושו פחות משוויו האמיתי. למשל, על חוב שווה 100 גובים חפץ ששוה 200 ומוכרים אותו ב50-. הגביה נעשית ע”פ מכרז אשר לעיתים 'תפור' מראש, ולעיתים מנוצל ע"י בעלי אינטרסים ומקבלי טובות הנאה מה"הוצאה לפועל". גם התשלום אותו גובה העו"ד כונס הנכסים הוא אחוז גבוה ומופקע, ואין לו אינטרס למכור בשווי האמיתי, לכן רוב בעלי החובות אינם מקבלים את כספם המלא. השו"ע פסק להלכה שאסור לקנות דבר הגזול מהגזלן ואסור לסעדו על שינויו כדי שיקנוהו, שכל העושה דברים אלו וכיו"ב מחזיק ידי עוברי עבירה ועובר על לפני עור לא תתן מכשול, והלוקח ממנו מטלטלין דינו כמו בלוקח מן הגנב. אמנם בדיעבד לאחר מעשה, אם כבר קנה מ"הוצאה לפועל" אין גזל בידו היות והבעלים התייאש יאוש גמור ויש שינוי רשות. אולם במקרה שלנו דהיינו קניית דירה, אפילו אם עבר וקנה מ"כונס הנכסים" גם אם התייאשו הבעלים עדיין אין שינוי רשות עד שיבוא הקונה וישנה בעצמו את הרישום בטאבו, ולכן הוא שותף במעשה הגזל. עם זאת, אם יוודעו פרטים נוספים שישפכו אור על המקרה יתכן ולגופו של הנידון יהיה מותר, וביחוד אם "כונס הנכסים" נתמנה ע"י בי"ד רבני שפועל ע"פ תורתנו הקדושה. מקורות לעיון: תוס' סוכה ל: ד"ה וקרקע, שו"ע חו"מ סימן שס"ט סעיף א', פסקי דין ירושלים – דיני ממונות ובירורי יהדות ו' עמוד י"ט ושכן דעת הגר"ש אלישיב, שו"ת "חבל נחלתו" ד' סימן מ"ט ועיין הערת הגר"ד ליאור בעמ' 9 שם. בברכת "השיבה שופטינו כבראשונה", הרב ניר אביב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il