שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מדינת וממשלת ישראל

מדינה - גאולה?

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

ו טבת תשס"ג
שאלה
האם ברור לנו היום שהקמת המדינה הינה אתחלתא דגאולה?
תשובה
כבר לפני מאה שנים אמרו גאוני הדור ההוא שהתחלת קיבוץ גלויות הוא אתחלתא דגאולה. כך כתב הגאון בעל ישועות מלכו בתשובותיו יו"ד סי' ס"ו וכך כתב גם הגאון ר' אליהו גוטמכר מגרידיץ. כשהוקמה המדינה לקראת הבחירות התאחדו הסיעות הדתיות לחזית דתית אחת ופרסמו כרוז שתחילתו "נודה ל-ה' על שזכינו ברוב רחמיו וחסדיו לראות את הניצנים הראשונים של אתחלתא דגאולה עם הקמתה של מדינת ישראל" ועל הכרוז הזה חתמו הרוב הגדול של הרבנים, האדמורי"ם וראשי הישיבות. עיין בכל זה זה בספר "התקופה הגדולה" של הרב כשר ובספר "לנתיבות ישראל" של מו"ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל חלק ב'.