שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

הכשרת המטבח במעונות האוניברסיטה

undefined

הרב בנימין במברגר

כ"ט מרחשון תשס"ו
שאלה
אנחנו זוג טרי נשוי, ולאחרונה עברנו לדירה ששוכנת במעונות האוניברסיטה. מאחר ואין לנו ידע על הדיירים הקודמים, יש לנו חשש שכל המטבח טרף, כולל הכיור, ושולחן חדר האוכל. ברצוני לדעת את הפרטים הבאים: 1. איך מכשירים את השיש? 2. איך מכשירים את הכיור? (הכיור עשוי מתכת) 3. איך מכשירים את שולחן חדר האוכל? 4. יש לנו כיור אחד. כיצד מתבצעת שטיפת כלים בשריים וחלביים בכיור אחד? 5. האם ניתן לצפות טוסטר שחלקיו הנשלפים לא הוטבלו בנייר כסף בכדי להשתמש זמנית עד הטבילה? 6. האם יש צורך להכשיר את הכיריים של הגז?
תשובה
1. 2. 3. 6. כלים שמשתמשין בהם בחמין כפי השימוש בהם כך הכשרן. אם תשמישן בכלי ראשון צרכים הגעלה בכלי ראשון, ואם תשמישן על ידי עירוי, שנשפך עליהם, הכשרן על ידי עירוי. דבר שתשמישו על ידי האור בלי מים, כשיפודים, צריך ליבון חמור, כלומר, העברה באש עד שיהיו ניצוצות ניתזים מהם. בכלי שרוב תשמישו באופן מסויים ולפעמים משתמשים בו באופן אחר, כמו קערה שבדרך כלל השימוש בה על ידי ששופכים לתוכה אוכל ואוכלים ממנה ורק לעיתים רחוקות מחממים את האוכל בתוכה, נחלקו השולחן ערוך והרמ"א. לדעת השולחן ערוך הולכים אחר רוב תשמישו והכשרו בעירוי ואילו לדעת הרמ"א חוששים למיעוט תשמישו והכשרו לכתחילה בהגעלה. (שולחן ערוך אורח חיים סימן תנא סעיפים ה-ו ומשנה ברורה מז) שיש וכיור יכולים לבלוע מהמאכלים המונחים עליהם בשלושה דרכים: א. עירוי כלי ראשון - כמו מרק שגולש או רוטב שנשפך. ב. מגע כלי ראשון רותח - כשמניחים עליהם סיר רותח שבתחתיתו שאריות מזון שגלש מהסיר. ג. מאכל שמונח במקום רטוב במשך 24 שעות חל עליו הדין כבוש כמבושל ושיש וכיור, שבהם מציאות כזאת שכיחה, בולעים את טעם המאכל הכבוש. לפי זה הצורה החמורה ביותר שצריך כדי להכשיר שיש או כיור היא הגעלה. לפני ההגעלה צריך לנקות את השיש או הכיור באופן יסודי ובפרט במקומות החיבור של השיש ושל הכיור או בחריצים שיש בהם. רצוי לנקות על ידי חומרי ניקוי חריפים הפוגמים את האוכל. לאחר מכן, לוקחים קומקום חשמלי בעודו רותח והמים מבעבעים בו (כשהוא מחובר לחשמל, וניתן להשתמש במיחם או קומקום חשמלי ללא מכסה כדי שפעולת הרתיחה לא תפסיק). שופכים את המים על השיש או הכיור כשהם יבשים קטע אחרי קטע ובין כל שפיכה מנגבים את השטח היטב לבל ימנעו המים שכבר נשפכו ונצטננו את פעולת ההכשרה. את הברז מכשירים על ידי פתיחת ברז המים החמים ושפיכת מים רותחים עליו. לספרדים ניתן להכשיר את השיש והכיור על ידי עירוי של מים רותחים ולא צריך שהקומקום יהיה מחובר לחשמל. גם שולחן הכשרו כמו הכשר השיש והכיור. בשולחן יפה שמקפידים עליו שלא ישפך עליו כלום כי הוא יתקלקל ניתן להקל בניקויו ושטיפתו היטב. יותר טוב להשתמש בו על ידי מפה. (ספר הכשרות פרק א הערה כב ו-לב, ילקוט יוסף מועדים הלכות הגעלת כלים סעיף כו וערוך השולחן יורה דעה סימן קכא סעיף ד) כיריים שמשתמשים בהם לשימוש בשרי וחלבי תמיד נחשבים טרפה וכל מאכל הנוגע בהם אסור באכילה, ולכן אין חובה להכשיר את הכיריים. אבל אם אתם חוששים שהמטבח היה טרפה לגמרי כדאי ללבן אותם בליבון קל (על פי הרמ"א באורח חיים סימן תנא סעיף ד ומשנה ברורה סעיף קטן לד) כדי להפריד בין המטבח הכשר שלכם למטבח הקודם. (ספר הכשרות פרק א סעיפים כא-כה) 4. אין להניח כלים ישירות על הכיור אלא לקנות משטחים לבשרי ולחלבי ולהניחם בכיור לפי הכלים שהכיור משמש להם. על המשטחים להיות באופן שהמים זורמים מהם בקלות ולא מצטברים בכיור. לשטוף כלים בשריים לחוד וחלביים לחוד ולנקות את הכיור ביניהם. רצוי גם שתהיה מסננת שונה לבשרי ולחלבי. יש להימנע מלהניח כלים חמים על קרקעית הכיור עצמה. (הכשרות פרק א סעיף טו) 5. כלי ששימושו במגע ישיר עם האוכל צריך טבילה אולם אם משתמשים בו על ידי כלי אחר אין צריך להטבילו. נייר כסף או שקית ניילון אינם נחשבים ככלי אחר וחייבים להטביל את הכלי, למעט אם דרך שימושו הרגיל בהם כמו כלי המחזיק שקית חלב. לכן אין להשתמש בטוסטר ללא הטבלה. (שולחן ערוך יורה דעה סימן קכד ובספר טבילת כלים פרק א סעיף ד ובהערה ז בשם הרב אוירבך). שתזכו להמשיך ולבנות את בתיכם בדרך התורה לאורך ימים טובים וארוכים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il