שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

תשלום לרופא שיניים שרימה

undefined

כולל דיינות פסגות

ד כסלו תשס"ו
שאלה
ביתי עברה טיפול אצל אוטודנט ליישור שיניים. בטופס שחתמנו עליו נאמר שהתשלום הוא רק ליישור השיניים וכל הטיפולים הנלווים מחייבים בתשלום נוסף. לאחר הורדת "הקוביות" מהשיניים עשה הרופא ניקוי שיניים ובדיקה המצריכה צילום ודרש עבודה תשלום. האם הוא היה מחוייב להודיע לנו שהוא מבצע טיפול שאינו שלא במסגרת התשלום שסוכם? האם אני חייב לשלם עבור הטיפול הנוסף? ביתי שהיא עירנית לענין, הייתה בטוחה שזה חלק מהטיפול שסוכם עליו.
תשובה
שלום רב, כתבו הפוסקים: העושה לחבירו טובה או פעולה, אע"פ שלא ביקש ממנו הנהנה לעשות לו אינו יכול לומר בחנם עשית עמי הואיל ולא צויתיך, אלא נותן לו שכרו. ובלבד שעשה לו דבר שדרך לשלם שכר עליו, וכן דווקא אם הפעולה הועילה וגרמה הנאה למי שנעשתה עבורו. [עיין שו"ע חו"מ סימן רס"ד סעיף ד' בהגה] בנידון שלנו ודאי הפעולה שנעשתה הועילה (הן הניקוי והן הבדיקה והצילום), וודאי דרך לשלם על פעולות אלה (ואין מקום לומר שעשה בחנם), ולכן הדין הוא שמקבל הפעולה צריך לשלם. יתרה מזאת, מכיון שהוזכר שיש טיפולים נילוים ולא הודעת במפורש שאינך חפץ בהם הרי שרופא זה עשה את פעולותיו ברשות והנך צריך לשלם לו תשלום מלא. סיכום: על הנהנה לשלם לרופא על פעולותיו. בשם הרב כלאב שליט"א ראש הכולל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il