שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • בירורי אמונה, הלכה ועוד

חורבן גוש קטיף 1

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

כ"ו מרחשון תשס"ו
שאלה
לצערי הרב לא קיבלתי תשובה מלאה למה ה’ הרס את גוש קטיף? למה לא נענו התפילות והתחנונים וכו’? ולמה מי שמשלם על פשעי העם זה דווקא אנחנו הדתיים הלאומים שאת כול כולנו נתנו לדינה הזאת? אין בי מחשבות של כפירה אך יש בי כאב גדול במיוחד שאני רואה את אחיי המגורשים ואיני יודעת איך לעזור להם
תשובה
שאלות מסוג זה יכול היה לשאול אברהם אבינו למה הקב"ה ניסה אותו נסיונות קשים אף שהוא היה מאמין גדול בד'. למה אחרי שהוא מקיים את רצון ד' ועוזב את ארץ מולדתו ואת בית אביו והולך לארץ ישראל. ויהי רעב בארץ והוא נאלץ לרדת למצרים ולוקחים את אשתו. ולמה הוא לא זוכה לבן עד גיל הזקנה. אבל אברהם לא שאל למה דוקא הוא סובל צרות ולעומת זה לרשעים אין צרות כאלה. כי אברהם ידע שהצרות האלו הם נסיונות כדי להעלות אותו למעלות עליונות של אמונה ודבקות בד'. וכך הוא נעשה לאבי האומה. הקב"ה מייסר את הצדיקים מפני שהוא יודע כי הם יודעים לקבל את היסורים במבט של אמונה ועל ידיהם הם מתעלים ומזדככים. ולבסוף מתברר למפרע שהכל היה לטובה כמו אצל אברהם אבינו. שנעשה למופת לכל הדורות.