שאל את הרב

  • הלכה
  • שירה ומוזיקה

שירת נשים

undefined

כולל דיינות פסגות

כ"ח מרחשון תשס"ו
שאלה
האם מותר לשמוע קול שירת נשים?
תשובה
שלום רב, א. לשמוע זמר אישה הוא דבר פשוט לאסור מהפס' "לא תקרבו לגלות ערוה", וכמאמר הגמרא (מסכת ברכות דף כד עמוד א) אמר שמואל: קול באשה ערוה, שנאמר כי קולך ערב ומראך נאוה. לכן, אסור לשמוע שירת אישה שהיא ערוה עליו דהיינו נשואה או פנויה נידה (ובימינו כל הפנויות בחזקת נידה) וכן גויה אפילו אינה נידה, חוץ מאשתו בזמן טהרתה. ב. כאשר יושבים בשולחן השבת ושרים זמירות שבת מותר לו לשמוע רק שירת אחותו, בתו ואשתו כנ"ל. אולם הרוצה לסמוך להקל בשעה ששרים זמירות שבת קדש בשירת נשים שאינן אחותו, בתו או אשתו, כאשר אנשים שרים עימם יחד, יש לו על מי לסמוך (שו"ת שרידי אש). ג. לגבי שמיעת שירת אשה דרך הרדיו: אם יודעה או מכירה ע"י תמונה אפילו דרך הרדיו אין מי שמתיר. אולם אם אינו מכירה: יש שאסרו גם את זה. ויש שהתירו לגמרי משום שאין היצר שולט אלא במה שעיניו של אדם רואות. ויש אומרים שאף שאין בזה איסור קירבה לעריות, מכל מקום הדבר מגונה ואין לעשות כן לכתחילה. כתב הרמב"ם בסוף הלכות איסורי ביאה (עיי"ש בפרק כ"ב הלכה יח-כא), שגזל ועריות מחמת שנפשו של אדם מחמדתן ומתאווה להם, לכן ראוי לכוף יצרו בדבר זה ולהרגיל את עצמו בקדושה יתירה ובמחשבה טהורה ובדעת נכונה כדי להינצל מהם. ויפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה וירחיב דעתו בחכמה. ויש לומר בעניין שמיעת שירים ברדיו, שזכינו ויש כיום המון אפשרויות לשמיעת שיעורי תורה בכל חלקיה בכל אמצעי התקשורת והמדיה וכיוצ"ב. בברכה, הרב ניר אביב. מקורות לעיון: רמב"ם פרק כ"א מהל' איסורי ביאה הלכה א,ב,ג. משנה ברורה עה, יז. שו"ת שרידי אש א,עז. שו"ת פרי השדה ג,לב. אגרות משה א,טו. שו"ת ציץ אליעזר ה,ב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il