שאל את הרב

  • הלכה
  • ק"ש שעל המיטה ותיקון חצות

דיני קריאת שמע שעל המיטה

undefined

הרב בנימין במברגר

ג טבת תשס"ו
שאלה
אשמח לדעת את דיני מצוות קריאת שמע שעל המיטה.
תשובה
תיקנו חכמים לומר קריאת שמע על מיטתו ואפילו קרא קודם לכן בבית הכנסת. וסמכו דבריהם על הפסוק "אמרו בלבבכם על משכבכם ודמו סלה" (תהילים ד ה). בנוסף לקריאת שמע תיקנו חכמים גם את ברכת המפיל שהיא ברכת הודאה לה' על השינה. זהו עיקר קריאת שמע שעל המטה. במשך הדורות נהגו להוסיף מזמורים ופסוקים שהם לשמירה מפני המזיקים ובהם יש הבדלים בין נוסחי העדות השונות. עיקר קריאת שמע היא הפרשה הראשונה ויש אומרים שטוב לומר את שלושת הפרשות. (משנה ברורה אורח חיים סימן רלט סעיף קטן א) מנהג הספרדים לומר את שלושת הפרשות (ילקוט יוסף ג סימן רלט סעיף ד). ברכת המפיל מברכים רק אם רוצים לישון באותו לילה. מנהג האשכנזים וחלק מהספרדים שמברכים כשהולך לישון לפני עמוד השחר. ורבים מהספרדים נוהגים שאם הולך לישון אחר חצות אומרים "המפיל" ללא שם ומלכות. (ילקוט יוסף ג סימן רלט סעיף ד). יש המברכים את ברכת "המפיל" לפני קריאת שמע ויש המסמיכים אותה לשינה ומברכים לאחר קריאת שמע ושאר הפסוקים. הילקוט יוסף (שם סעיף ה) כתב לומר את ברכת "המפיל" לפני קריאת שמע ואילו המשנה ברורה (אורח חיים סימן רלט סעיף קטן ב) כתב שאם טבעו להירדם מיד יקדים את ברכת "המפיל" ואם יודע שלא ירדם עד לאחר סיום קריאת שמע טוב לאחר את הברכה. אם התעורר בלילה לא צריך לחזור ולברך את ברכת "המפיל". אדם שנרדם ולא ברך והתעורר באמצע הלילה אם מתכוון להמשיל ולישון יברך את ברכת "המפיל". טוב להצמיד את קריאת שמע וברכת "המפיל" לשינה ולא להפסיק בשום דבר אבל אם אדם נצרך לדבר או לאכול ולשתות דבר מה ואפילו לסדר דבר דחוף רשאי, שזוהי ברכת שבח ולא ברכת הנהנין. מותר לקרוא קריאת שמע שעל המיטה בשכיבה וטוב יותר להרגיל עצמו לשב או לעמוד. (פניני הלכה תפילה פרק כו)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il