שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

עיזים של הפקר

undefined

כולל דיינות פסגות

י"ח כסלו תשס"ו
שאלה
אדם מצא גדיים בשטח פתוח והחליט לקחת אותם מאחר וחשב שהם הפקר. הוא החליף ומכר את חלקם ואז התברר לו שהעזים שייכים לרועה באזור. מה הדין העברי אומר על זה?
תשובה
שלום רב, אדם שרואה גדיים בשדה ללא בעלים, עליו לברר למי הם שייכים (מצוות השבת אבידה), כיוון שסתם גדיים אינם גודלים מעצמם אלא יש להם בעלים. לכן אם הוא נטלם לעצמו, הרי יש לו דין גזלן, ונפרט כאן עיקרי דיניו (עפ"י שו"ע חו"מ סי' שנ"ו, ובסי' שנ"ג). אם הוא מכר את הגדיים לפני שנודע שנתייאשו הבעלים, אז אם הדבר אפשרי הקונה צריך להחזיר את הגדיים לבעלים תמורת הכסף ששילם, והמוכר צריך לחזור ולשלם לבעלים ג"כ את אותו הסכום שקיבל. ואם אי אפשר להוציא את הגדיים מיד הקונה, מכל סיבה שהיא, הרי המוכר חייב לשלם את דמי הגדיים לבעלים. אם נודע שנתייאשו הבעלים מהגדיים קודם המכירה (אמנם לאחר שכבר נטלם לעצמו), אז הקונה זוכה בגדיים לעצמו, והמוכר חייב בתשלומי דמי הגדיים שמכר. בכבוד רב, הרב תומר ישראלי.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il