שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • גוי של שבת

גוי ויהודי בשבת

undefined

הרב בנימין במברגר

י"ח כסלו תשס"ו
שאלה
האם מותר לגוי להדליק את האור בשבת עבור יהודי שידוע שהוא עושה את זה בשבילו במקרה של קצר חשמלי בבית או משהו כזה? האם עדיף לרמוז לגוי שאתה צריך שידליק או עדיף לא להגיד כלום והוא כשכן שלך כבר מבין את העניין לבד? בבתי מלון שעובדים גויים האם מותר בשבת שידליקו עבורנו אור או שיפתחו לנו את הדלת שהיא חשמלית או מזגן וכו’...?
תשובה
ישנם שני איסורים במלאכת הגוי בשבת. אסור לומר לגוי לעשות מלאכה בשבת בשביל יהודי אף כאשר היהודי לא נהנה ממלאכה זו. והשני - אסור להנות ממלאכה שעשה גוי בשביל יהודי בשבת אפילו במקרה שהיהודי לא ביקש ממנו. לרמוז לגוי לעשות מלאכה שלא בלשון ציווי, כגון, "קשה לי לקרוא כי אין מספיק אור בחדר" אין זה נקרא אמירה ומותר אבל רק במקרה שהיה אפשר לקרוא בדוחק, כלומר שיש אור חלש וכדומה. יוצא מכל זה, שאסור להנות מהאור שהדליק גוי בשבת, ואם יש קצר בבית ואין בכלל אור אף אסור לרמוז לו. במקרה שאינו יכול לאכול בגלל החושך וגם מתבטל משום כך מלימוד תורה ועונג שבת אפשר להביא את הגוי לביתו ולהציע לו דבר מה לאכול וכאשר הגוי ישיב בחיוב יאמר לו "אבל אי אפשר להביא דבר זה בגלל החושך" והגוי ידליק האור לצורכו. ואם רואה שלאחר מכן הגוי רוצה לכבות האור מותר לומר לו שלא יכבה. על פי האמור לעיל אסור שגוי יעשה בשביל היהודי מלאכה אף בבית מלון, ואם נמצאים בבית המלון רוב גויים ועובד בית המלון עושה בשביל כולם או במקרה שמוכח שהגוי עושה את המלאכה לצורך עצמו או גוי אחר מותר ליהודי להנות ממנה. אם הדליק את האור בחדר המדרגות מותר ליהודי לעלות מאחר ויכול לעלות אף בחושך. בדלת חשמלית ימתין היהודי עד שיגיע גוי ויפתח את הדלת לצורכו. (שולחן ערוך אורח חיים סימן רעו סעיפים א, ד ומשנה ברורה סימן שז סעיף קטן עו שמירת שבת כהלכתה פרק ל בעיקר סעיפים א, ד, ז, לו-לח, נא, נד ובהערה קלד ובילקוט יוסף שבת א סימן רעו סעיפים א-ה)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il