שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • איך וכמו מי לפסוק הלכה?

האם להקל או להחמיר?

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

כ כסלו תשס"ו
שאלה
כאשר ישנה שאלה מסופקת, והצדדים להקל או להחמיר שווים יש עניין להחמיר? האם יש עניין להקל? למשל: הסברו של הרב זצ"ל למה להקל בשמן שומשומין בפסח לעומת דבריו של החת"ם סותר שכתב שדווקא בדורנו יש מקום להחמיר כי "חדש אסור מן התורה"... כיצד ההלכה למעשה?
תשובה
כללי הלכה הם ספק דאוריתא לחומרא ספק דרבנן לקולא. אולם יש מידת חסידות וראוי להחמיר אם כי צריך לשקול בכובד ראש כל חומרא על השלכותיה. הרב זצ"ל "החמיר" בכך שהתיר שמן שומשמין משום שרצה לחזק את התעשיה היהודית החדשה בא"י. בחנוכה, לדוגמא, כולנו נוהגים כמהדרין מן המהדרין משום פרסומי ניסא.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il