שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר בראשית

איפה היה ישמעאל בזמן עקידת יצחק?

undefined

הרב בנימין במברגר

כ"ד כסלו תשס"ו
שאלה
בתורה מסופר על גירוש ישמעאל לפני עקידת יצחק. לעומת זאת במדרש כתוב ששני נעריו שהתלוו לאברהם יצחק הם אליעזר וישמעאל. איך ניתן לפתור את הסתירה לכאורה ?
תשובה
שאלה זו היא שאלה נכונה. ראשית נבין מדוע רש"י פרש את הפסוק על פי המדרש. הפסוק אומר "ויקח את שני נעריו אתו" (בראשית פרק כב ג). לשון נעריו משמע נערים הידועים מכבר ולא סתם נערים, שאם כן, היה כתוב ויקח שני נערים, והנערים הידועים הם ישמעאל ואליעזר עבד אברהם. (גור אריה על פסוק זה ועוד מפרשני רש"י). רש"י על הפסוק "ויקברו אתו יצחק וישמעאל בניו (פרק כה ט) אומר שישמעאל חזר בתשובה, ונצטרך לומר שחזר בתשובה לפני העקידה שהייתה כשלושים וחמש שנה לאחר שגורש.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il