שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • קריאת התורה בשבת

הפטרות

undefined

הרב בנימין במברגר

כ"ד כסלו תשס"ו
שאלה
אם צריך ללמוד את ההפטרות אחרי כל ספר ומה משמעותן?
תשובה
תיקנו לקרוא בנביא מעניינה של הפרשה לפי שפעם אחת גזרו גזרה על ישראל שלא יעסקו בתורה והיו קוראים בנביא לשבעה קרואים, לכל איש שלושה פסוקים, ואף על פי שהגזרה בטלה התקנה לא בטלה. (משנה ברורה אורח חיים סימן רפד סעיף קטן ב) כתב הרמ"א (אורח חיים סימן רפו סעיף ו) שבלימוד שניים מקרא ואחד תרגום אין צריך לקרוא את ההפטרה אבל נהגו לקרוא, והטעם, שמא יקראו לו לעלות למפטיר ולא ידע את קריאת ההפטרה. (משנה ברורה שם בסעיף קטן יט). לפי זה אם קרא שנים מקרא ואחד תרגום לאחר שקראו בתורה אין צריך לקרוא ההפטרה. (שמירת שבת כהלכתה פרק מב סעף ס והערה רלג)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il