שאל את הרב

  • הלכה
  • בבוקר

מתי ליטול ידים בבוקר?

undefined

הרב בנימין במברגר

י"ח טבת תשס"ו
שאלה
האם יש ליטול ידים ולברך על הנטילה ישר איך שקמים הרי נאמר שאם לא עשית צרכיך בשירותים זה ממש תועבה לברך ולהזכיר את שם האל או להתפלל? האם יש לחזור אח"כ לעשות צרכים ושוב לברך ולהתחיל להתפלל ? האם כשאני נוטלת ידים ללחם במקלחת אני צריכה להגיד "אשר יצר..." או ישר להגיד "ברוך....על נטילת ידים" ואח"כ מיד "המוציא..."?
תשובה
על פי דברי הזוהר והמקובלים יש ליטול ידיים מיד כאשר האדם מתעורר ולכן יש להכין ולהניח כלי עם מים סמוך למיטתו. ויש הרבה פוסקים שהקלו ואמרו שכל הבית נחשב לארבע אמות ואפשר ללכת לכיור וליטול את הידיים שם. זמן הברכה על נטילת ידיים הוא לאחר הנטילה ולפני הניגוב אבל מאחר ובדרך כלל אדם נצרך להתפנות כשקם משנתו, ואין ראוי לברך כשאדם נצרך להתפנות, יטול ידיו ויתפנה ואחר כך יטול שוב ידיו ויברך לפני הניגוב. (משנה ברורה אורח חיים סימן ד סעיף קטן ד ופניני הלכה, תפילה פרק ח) ברכת "אשר יצר" מברכים אחרי שאדם עושה את צרכיו. אדם שעשה צרכיו לפני האוכל ורוצה ליטול ידיים גם לאוכל יטול פעם אחת את ידיו שלא כדין (בלי כלי או פחות מרביעית ויכול גם לגעת בידיו במקומות מטונפים) ויברך "אשר יצר" ואחר כך יטול ידיו כדין ויברך "על נטילת ידיים". אם נטל נטילה אחת כדין לשם סעודה יברך קודם "על נטילת ידיים" ואחר כך "אשר יצר" ולבסוף יברך "המוציא" ויאכל לחם. וכן הדין אם אין לו מספיק מים. (שולחן ערוך אורח חיים סימן קסה סעיף א ומשנה ברורה סעיף קטן ב) לספרדים, דעת הילקוט יוסף (חלק ג סימן קסה עמוד צו) פוסק שעדיף ליטול ידיו שלוש פעמים לסירוגין לשם נטילת ידיים ויברך "על נטילת ידיים" וינגב ויברך "אשר יצר" ואחר כך יאכל לחם. ואם אינו חושש שישכח לברך "אשר יצר" יבצע את הלחם מיד לאחר ברכת "על נטילת ידיים" ויאכל כזית לחם ויברך "אשר יצר".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il