שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

המושג "גרמא"

undefined

הרב בנימין במברגר

י"ב טבת תשס"ו
שאלה
מה זה "גרמא"?
תשובה
דרך מלאכה היא שתיעשה מיד אבל אם הוא אינו עושה את המעשה אלא גורם שהמעשה ייעשה לאחר זמן זהו גרמא. למשל, אדם המשליך זרעים על אדמה לחה בשבת עובר על מלאכת זורע אולם אם משליך אותם על אדמה יבשה אינו עובר על איסור דאורייתא אפילו שעוד כמה דקות ירדו גשמים. מדרבנן גרמא אסור למעט במקום הפסד. אם דרך המלאכה שמתחילה מיד אבל נמשכת זמן רב אין זה גרמא, ולכן, בישול אינו גרמא כי התחלת המלאכה מיד אלא שלוקח זמן עד שהאוכל מבושל לגמרי. יש מעשה שנראה כמו גרמא אבל הוא אסור. אסור להוציא מים בשבת ממיחם שבו המים לא רותחים שאומנם הוא רק "גורם" למים שירתחו אבל באמת הוא עושה את המלאכה. כל זה במקרה והוא גורם שהמצב הקיים ישתנה אבל אם מעשהו רק שומר על המצב הקיים אין בכך כל איסור. לכן אסור לפתוח חלון שהרוח יכולה לכבות את הנר אבל מותר לסגור חלון כדי שהנר לא יכבה.(שמירת שבת כהלכתה חלק ג מבוא להלכות שבת פרק א סעיפים כד-כח)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il