שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • צניעות בלבוש

שער באישה ערווה

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

י"ז טבת תשס"ג
שאלה
מדוע גרושה או אלמנה חייבות בכיסוי ראש? והאם יש הבדל ביניהם? מה דינה של גרושה או אלמנה שלא נהגה בימי נישואיה לכסות את ראשה, האם היא תתחייב בכיסוי ראש לאחר גירושיה? מדוע אין דין "שער באישה ערווה" חל גם על רווקות כמו שוק או טפח למשל? מה דינה של רווקה בעולה או נשואה שעדיין לא נבעלה?
תשובה
כתוב בתורה "ופרע את ראש האישה" המטרה היא לבזות את הסוטה. מכאן למדנו שכבודה של אישה שנישאה הוא כאשר ראשה מכוסה. מעמד מכובד זה לא פוקע עם הגרושין או האלמנות. גם אם אישה לא נהגה לכסות את ראשה בימי נישואיה, מכיון שמעמדה כאשה שנישאה לא פוקע, חיוב כיסוי הראש חל עליה גם בהיות הגרושה או אלמנה. אישה רווקה לא חויבה בכיסוי הראש לכן אין שערה המגולה נחשב לערוה. ערות שער הראש שונה מיתר המקומות הצנועים בגוף. כל יתר המקומות טעונים כיסוי בגלל היותם ערוה. שער הראש שונה, חיובו בכיסוי הופכו לערוה. נחלקו הפוסקים מהו גורם החיוב בכיסוי הראש, הנישואין או הביאה? עיין פתחי תשובה אה"ע כא ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il