שאל את הרב

  • הלכה
  • חזרת הש"ץ

חזרת הש"ץ במניין מצומצם

undefined

הרה"ג דוב ליאור

י"ט טבת תשס"ו
שאלה
כיצד יש לנהוג כאשר יש מניין מצומצם לגבי חזרת הש"ץ: 1.האם יש לקצר את החזרה דהיינו להתפלל תפילה קצרה עד אחרי קדושה? 2.ממתי אפשר להתחיל את החזרה במניין רגיל, האם להמתין שיהיו 10 עונים או אפשר להתחיל אפילו בפחות מכך? 3.ממתי אפשר להתפלל תפילת 18, אם לא כולם נמצאים עם הש"ץ לפני תפילת 18?
תשובה
1. בתשובות הרמב"ם מתייחס הרמב"ם לקהילה בה לא ענו "אמן" בחזרת הש"ץ מפני שהציבור דיבר, וכתב להם הרמב"ם שעדיף שיתפללו תפילה קצרה ולא ידברו בחזרת הש"ץ. המהרי"ל, לעומתו, פסק שאם רוב הציבור עונים אמן, אזי יש לעשות חזרת הש"ץ. למעשה, כתבו הפוסקים שלעולם אנחנו נוהגים לעשות חזרת הש"ץ, אלא אם-כן לחוצים בזמן, כגון: מנחה לפני השקיעה. לכן, אין להתפלל תפילה קצרה גם כאשר המנין מצומצם, אא"כ הזמן לחוץ, וכדלעיל. 2. אנחנו פוסקים שאם יש שישה שעונים לש"ץ, אפשר להתחיל חזרת הש"ץ, אפילו אם שאר המנין עדיין באמצע תפילת שמונה-עשרה. 3. אם הרוב מתפללים יחד, הרי זו תפילה בציבור, אפילו אם לא התחילו באותו זמן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il