שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • צאת שבת והבדלה

מתי צאת השבת

undefined

הרב בנימין במברגר

י"ט טבת תשס"ו
שאלה
ברצוני לשאול מתי יוצאת שבת? האם בשעה שאומרים "ברוך המבדיל", ומה קורה אם לא אומרים האם השבת נמשכת לנצח- עד מתי כן. ואם השבת יוצאת במוצאי שבת (זמן, או צאת הכוכבים) לשם מה אומרים "ברוך המבדיל בין קודש לחול"?
תשובה
כשם שמצווה להוסיף מהחול על הקודש בכניסת השבת כך יש מצווה להוסיף מהחול על הקודש ביציאת השבת ולכן צריך לחכות זמן מה אחרי צאת הכוכבים. נוהגים להמתין כ- 15 דקות אחרי צאת הכוכבים ויש מחמירים כדעת רבינו תם ומחכים שיעור זמן של 72 דקות אחרי שקיעת החמה. מצוות עשה להבדיל את יום השבת בדברים ביציאתו, כשם שמצווה לקדשו בכניסתו. ונחלקו הפוסקים אם חיוב זה הוא מהתורה או מדרבנן. מעיקר הדין יוצאים בהבדלה באמירת "אתה חוננתנו" בתפילת ערבית או באמירת "ברוך המבדיל בין קודש לחול". וחכמים תיקנו לעשות הבדלה על כוס אפילו אם אמר "אתה חוננתנו" בתפילה או "המבדיל". אדם ששכח ולא הבדיל במוצאי שבת יכול להבדיל עד סוף יום שלישי (ואינו מברך על נר ובשמים), ששלושת הימים האלה שייכים לשבת שעברה, ואפילו אכל בינתיים. וכשנזכר לא יאכל עד שיעשה הבדלה. (משנה ברורה סימן רצו סעיף קטן א וסימן רצט בשולחן ערוך סעיף ו ובמשנה ברורה סעיף קטן טז, שמירת שבת כהלכתה פרק נח סעיפים א-ח)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il