שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ביטחון ופיקוח נפש

גוי גוסס בשבת

undefined

הרב דוד חי הכהן

ח טבת תשס"ו
שאלה
בשעור שבוע שעבר שמעתי מידי דרשן שילד גוי גוסס בשבת ורק אני נמצא עימו ויכול להסיעו לבית חולים ולהציל חייו, אסור לי לעשות כך ויש לתת לו למות. האם נכון הדבר בהנחה שאין אפשרות אחרת או לחלל לשבת או לקפח חיים כמובן של ילד גוי?
תשובה
ההיתר לחלל שבת נשען על היסוד "חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה". ממילא התר זה קשור רק למי ששומר שבת. ובעצם, לכאורה יש איסור לחלל שבת אפילו על יהודי שאינו שומר מצוות. אך כיון שלכל יהודי יש אפשרות לחזור בתשובה, ובנוסף לכך ייתכן שמה שהוא מחלל שבת נובע מחוסר ידע או מחינוך לקוי,יש לדון אותו כשוגג ולכן מותר להציל גם יהודי שאיננו שומר שבת. התר זה לכאורה איננו שיך לגוי שאיננו חייב בשמירת שבת ואיננו מצפים שבעתיד ישמור שבת כי אין אידאל לגייר את הגויים אלא שישמרו את שבע המצוות הראויות להם. אולם כיון ששאלה זו נוגעת בעקיפין ליחסים בין ישראל לאומות העולם ויש חשש סביר שגויים יראו חוסר נכונות לחלל שבת כנובע מתוך שנאה וע"כ הם עלולים לשנוא גם את תורת ישראל, ישבו על שאלה זו הרבנים הראשיים לפני עשרות שנים והחליטו לפסוק להתר לחלל שבת כדי להציל גם ילד גוי. דוגמא לכך מצאנו גם בהשבת אבדה שמן הדין חייבים להשיב רק לישראל, ובכל אופן היה אחד מגדולי התנאים, ר' שמעון בן שטח שהחזיר אבדה לגוי כי ידע שבזה יתקדש שם ישראל ותורתו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il