שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר שמות

סימון הפתח לפני מכת בכורות

undefined

הרב בנימין במברגר

י"ט טבת תשס"ו
שאלה
מדוע היה צורך לסמן את מפתן הבית לפני מכת בכורות?
תשובה
הקב"ה מצווה את משה לומר לבני ישראל את מצוות קורבן פסח. "והיה הדם לכם לאת על הבתים אשר אתם שם וראיתי את הדם ופסחתי עלכם ולא יהיה בכם נגף למשחית בהכתי בארץ מצרים" (שמות יב יג). רואים באופן ברור שהקב"ה ציווה לסמן את המזוזות והמשקוף כדי שעל ידי זה ינצלו ממכת בכורות. רש"י (פסוק ו) מביא מדרש המסביר את עניין קורבן פסח במצרים. הגיע זמן גאולת ישראל אולם הם היו ללא מצוות והיו שרויים בטומאת מצרים לכן נתן להם הקב"ה דם המילה, שמלו באותו הלילה, ודם קורבן פסח כדי שיהיו להם מצוות שבזכותם ינצלו. וזהו האות שאמר הקב"ה לשים על המזוזות והמשקוף.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il