שאל את הרב

  • הלכה
  • מחשבים ואינטרנט

פתיחת אתר תוך פגיעה בפרנסה

undefined

כולל דיינות פסגות

י"א טבת תשס"ו
שאלה
אני מעוניין לבנות אתר לטעמים, בחינם - לזיכוי הרבים. השאלה שלי היא, שיכול להיות שפתיחת אתר כזה יפגע בפרנסתם של אנשים אחרים בעלי אתרים דומים רק שעולים כסף. האם מבחינת הדין מותר לבנות כזה אתר? האם אני צריך לנהוג לפנים משורת הדין ולא לפתוח אתר כזה?
תשובה
מותר לפתוח באינטרנט אתר ללימוד בחינם של טעמי המקרא וכיוצ"ב. ביאור הדין: יש בהלכה מושג שבעל עסק יכול לעכב על בעל עסק מתחרה שלא יפתח חנות בקרבת חנותו, וזה נקרא בגמרא "יורד לאומנות חברו", אלא שיש מספר תנאים שבכל אופן מותר: א. אם גרים באותה העיר בתנאי שלא יפתח באותו מבוי. ב. אם שניהם גרים באותו מבוי יכול לפתוח אף באותו מבוי. ג. ביום השוק מותר גם לבעלי עסק מעיר אחרת למכור בשוק. ד. אם השני (אפילו הוא מעיר אחרת) מוזיל בשיעור ניכר או מוכר מוצר שונה באיכותו מחברו. ומטעם שדואגים לטובת הלקוחות (אנשי העיר) יותר מלאשר טובת בעל העסק. בעניין אתר באינטרנט - רשת האינטרנט הרי היא פתוחה לכל, ואינה שייכת לעיר מסויימת, והרי כולם בה כבני אותה העיר, שאין לאחד זכות יותר מלחבירו אפילו אם קדם ופתח אתר כזה, ולפי זה יש להתיר בנדון שלנו. אמנם כתב בערוך השולחן (בחו"מ סימן קנו סעיף יא) שאף במקום שמותר, זהו רק באופן שיש מקום לתחרות הוגנת. אך אם אחד מהם 'שובר' את השוק באופן שאי אפשר לעמוד בכך, אסור הדבר, משום שיש בזה קלקול דרכי המסחר. ולפי זה יש לדון בנדון שלנו שהפותח אתר בחינם הרי יש בזה קלקול דרכי המסחר ואסור, אלא שכבר פסק הרמ"א (בחו"מ סימן קנו סעיף ז): "בני עיר אחרת שבאים לפזר בעיר ואין מרויחים אין בני העיר יכולים למחות בהם", וא"כ בחינם לא למטרת רווח אין לאסור, גם לטעם שכתב הערוך השולחן. עוד יש להתיר מטעם שאתר כזה הרי הוא מזכה את הרבים במצוה שיקראו וילמדו בתורה, ופסק בשו"ע (שם בסעיף ג): ש"כל מילי דמצוה אינם יכולים למחות". בכבוד רב, הרב אברהם זרביב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il