500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 463346


Varnish cache server

שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • המקדש והקרבנות

בית המקדש השלישי

undefined

הרב דוד חי הכהן

כ"ה טבת תשס"ג
שאלה
האם ישנו תיאור כלשהו לאיך צריך יהיה להראות בית המקדש השלישי, אשר נזכה לו בימים טובים? תיאור אשר נותן את מידותיו,או רמז לצורתו החיצונית,או אולי מיקומו.
תשובה
בענין בית המקדש השלישי ישנו תיאור המדות בצורתו החיצונית בספר יחזקאל בפרקים מ-מג, ויש לעיין במפרשים שם ובמיוחד בביאור הגר"א. כן נכתב ביאור על נושא זה בסוף הספר "יסוד ושורש העבודה". וכן כתב הרמב"ם בפתיחת ביאורו למסכת מידות שהמידות והצורה הרשומים שם הם על פי חזון יחזקאל בפרקים הנזכרים. בימינו יצאה סדרה של ספרים מלווים בשרטוטים ובתמונות על בתי המקדש בעבר ובעתיד, ואחד הספרים עוסק כולו בבנין בית המקדש השלישי על פי המפרשים בספר יחזקאל. להרחבה בעניין זה
500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 463347


Varnish cache server

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il