שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

חגים לעתיד לבוא

undefined

הרב בנימין במברגר

כ"א שבט תשס"ו
שאלה
איזה חגים או צומות יתבטלו לעתיד לבוא, ומהם המקורות לכך ?
תשובה
את שאלתך יש לחלק לשני עניינים. הראשון הוא חגים והשני צומות כי כל אחד הוא עניין בפני עצמו. המדרש במשלי (בובר פרשה ט וילקוט שמעוני רמז תתקמד) אומר שלעתיד לבוא יתבטלו כל המועדים חוץ מפורים ויום הכיפורים. יש מהפוסקים שהסבירו את המדרש שאין זה כפשוטו אלא שמשמעו שתרבה כל כך הטובה בעולם עד שכל הימים יהיו בעיניהם כימים טובים וימשיכו לקיים את מצוות החגים וגם את יום הפורים (שו"ת רדב"ז חלק ב תשובה תתכ"ח). ויש שהסבירו שעל כל החגים אין הבטחה מאת הקב"ה שלא יגרום החטא ויתבטלו באחד מן הזמנים חוץ מימי הפורים ויום הכיפורים שתמיד יתקיימו (שו"ת הרשב"א חלק א תשובה צ"ג). לעומתם יש הסוברים כפשוטו שהמצוות בצורתן הנוכחית יתבטלו ויתקיימו באופן המתאים יותר לעתיד לבא חוץ מפורים ויום הכיפורים שישארו במתכונתם הנוכחית (מהר"ל תפארת ישראל פרקים נב ונג). עניין הצומות שונה הוא (כמובן, שאין מדובר על יום הכיפורים אלא רק על שאר הצומות). חכמינו תיקנו את הצומות זכר לצרות שעברנו ולכן לעתיד לבוא כשנגאל ויבנה בית המקדש אין עוד טעם להתאבל על הצרות אלא ימים אלו יהפכו לימי ששון ושמחה על שנושענו מכל צרותינו. (מסכת ראש השנה דף יח עמוד ב, רמב"ם זמנים הלכות תעניות פרק ה הלכה יט וטור אורח חיים סימן תקן)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il