שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • זמירות שבת

קול באישה בזמירות שבת

undefined

רבנים שונים

ח שבט תשס"ו
שאלה
1- האם איסור זה, שלא לשמוע קול אישה שרה וכו’- חל גם על המשפחה הקרובה?! (אמא, אבא, אחים, סבא סבתא) 2- האם לבעל ואישה (כשהם לבדם) מותר לשיר ביחד?! (לאיש מותר לשמוע את קול אשתו ששרה)
תשובה
יש סוברים, שבני משפחה לרבות הנשים והבנות, רשאים לשיר זמירות שבת ולומר את ברכת המזון בניגון אף אם מסובים לארוחה גם גברים שאינם בני משפחה [מקור חיים לבנות ישראל פרק ה סעיף י]. ויש מי שסובר שמותר לאדם לשמוע את אישתו שרה זמירות שבת, אך עליה להימנע מלשיר לפניו את הפסוקים שבזמירות וכן מותר לו ולבניו לשמוע את בנותיו אחיותיו נכדותיו וסבתו, אף שהן שרות את הפסוקים שבזמירות. יש סוברים שבכל מקרה על נשים להמנע מלשיר זמירות שבת בין בפני בעלים ובין בפני גברים זרים [ציץ אליעזר חלק ז סעיף כ"ח משנב"ר סימן תע"ט ס"ק ט ,כף החיים סימן ע"ה ס"ק כ"ג]. הרב יאיר פרייליך
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il