שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ריבית, השקעות ובנקים

נוסח היתר עיסקה

undefined

כולל דיינות פסגות

כ"ב טבת תשס"ו
שאלה
אנא לשלוח לי נוסח מורחב וצורה של היתר עיסקה.
תשובה
שלום רב, מן הראוי לפרט בבקשה מעין זו, לפחות באופן כללי מהו הצורך שלך בנוסח. בכל אופן עיין בקישור הבא: http://www.eretzhemdah.org/hemdatyamimheb/5765/Toldot66/shutim.htm שם נמצא הנוסח הבא, עיין במקור להשלמת הסברים והערות: להלן נוסח היתר עסקא שהציעו בספר "תורת ריבית"[x]. בהערות נציין בסוגריים מרובעים את תיקוני הנוסח המתאימים לשלט קבוע במקום נתינת ההלוואות כנ"ל. הצעת נוסח היתר עסקא אני הח"מ (שם הלוה) מודה שקיבלתי מן (שם המלוה) סך... בתורת עסקא עד לתאריך... והתחייבתי9 להשקיע את כסף העסקא בעסק טוב ומובחר שהוא יותר קרוב להרויח בו. ואם ארצה[xi] להשתמש בכסף זה לצרכי[xii] הפרטיים או לתשלום חובות שיש לי[xiii], הריני מקנה ל (שם המלוה) הנ"ל[xiv] בקנין המועיל חלק בכלל עסקי[xv] המניבים רווחים בשווי הכסף שקיבלתי, ויהיה אותו החלק בידי15 בתורת עסקא. הרווחים שיהיו מן העסקא יתחלקו מחצה לי ומחצה ל...[xvi] הנ"ל, ואם ח"ו יהיו הפסדים, ישא הנותן... הנ"ל בשני שליש, ואני המקבל בשליש[xvii]. ואין אני[xviii] נאמן לומר שהיו הפסדים או שלא היו רווחים וכן לגבי גובה הרווחים שהיו, אלא בשבועה חמורה בנקיטת ספר-תורה. אמנם זאת הוסכם בינינו שאם ארצה ליתן לנותן העסקא הנ"ל סך...[xix] [ (וכשנותן את העסקא בהצמדה לדולר או למדד, יכתוב כאן:) "שאם ארצה ליתן לנותן העסקא הנ"ל19 הפרשי הצמדה לדולר/מדד עבור חלקו" וכו' (אם רוצה גם רווחים וגם הצמדה, יכתוב:) "סך (סכום הרווחים שדורש) נוסף על הפרשי הצמדה לדולר/מדד" וכו'] עבור חלקו[xx] ברווחים מן העסקא ואחזיר לו20 הקרן, הרי שכל מותר הרווח שייך לי לבדי20 ופטור אני20 מכל שבועה ובירור בדבר הכסף הנ"ל. ואם ישאר הכסף בידי[xxi] לאחר הזמן הנ"ל וכל זמן שלא אחזירנו, מוסכם בינינו שימשיך הכסף להיות בידי21 בתורת עסקא לפי כל התנאים דלעיל. כל זה נעשה בקניין אגב סודר כתיקון חז"ל ובאופן שאין בו אסמכתא. ועל זה באתי על החתום[xxii]. (שם הלוה)22. כולל פסגות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il