שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילת העמידה

לעבור כנגד המתפלל

undefined

הרב אליעזר מלמד

ח שבט תשס"ו
שאלה
הרב כתב בפניני הלכה לעניין המח’ האם מותר לעבור בתוך ד’ אמות של המתפלל שלדעת ה’מגן-אברהם’, גם אם המתפלל אינו עומד ממש אחריו, כל זמן שבפסיעותיו הוא פוסע בתוך הרדיוס של ארבע האמות שלפניו, עליו להמתין עד שזה שאחריו יסיים את תפילתו. ולדעת ה’אליה-רבה’ רק אם הוא עומד ממש לפניו אסור לו לפסוע לאחריו כנגד המתפלל, אבל אם זה שמתפלל אחריו אינו ממש כנגדו, מותר לו לפסוע שלוש פסיעות לאחריו. וכן ביאר הרב בציורים שבספר שלדעת האליה רבה מותר לפסוע לתוך ד’ אמותיו של התפלל אם זה חורג ממול פניו ממש. אבל מביא המ"ב סי’ ע"ט ס"ק ה’ שלכ"ע מה שרואה בלא הטיית הראש לצדדים דינו כלפניו! אם כן, לדעת האליה רבה הרדיוס שמותר להיכנס אליו קטן יותר ממה שצוייר בספר.
תשובה
לעניין "מחנך קדוש" הכלל הוא שצריך להרחיק מצואה שלפניו כמלא עיניו, ולא נאמר חילוק שבצדדים פחות, לכן כל מה שרואה נחשב כלפניו. אבל לעניין לעבור לפני המתפלל, מובא בשו"ע קב, ד, "ודווקא לפניהם אבל בצידיהם מותר". ועל כן נחלקו מה הכוונה בצידיהם. עוד יש לציין כי עניין "מחנך קדוש" מדאורייתא, ואילו האיסור לעבור כנגד המתפלל מדרבנן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il