שאל את הרב

  • הלכה
  • נוסח התפילין

תפילין דרבינו תם

undefined

הרה"ג דוב ליאור

י"ד שבט תשס"ו
שאלה
לא ברור לי סברת אלה הטוענים ששתי הסברות נכונות, גם רבינו תם וגם רש"י. בתורה כתוב לאות על ידיך ולא אותות, ואסור להוסיף על הכתוב בתורה?
תשובה
המחלוקת בין רש"י לרבינו תם היא כיצד לסדר את הפרשיות הכתובות בתפילין. ויש מקראות בתורה שאפשר לפרש אותם בכמה פירושים, ולכן כל מי שעושה לפי אחד הפירושים, יוצא ידי חובה. לדוגמא: כתוב בתורה שלמעיל הכהן הגדול היה פעמון זהב ורימון. ומלשון הכתוב אפשר לפרש שהפעמון היה בין הרימונים, ואפשר לפרש שהוא היה בתוך הרימונים. ומכיוון שמלשון המקרא שניהם נכונים, אפשר לצאת ידי חובה בשניהם. אותו הדבר לגבי המחלוקת בתפילין. וכותב בעל הלבוש, שלפי חכמה פנימית, תפילין של רבינו תם יותר גבוהות במעלתן הרוחנית, אבל רוב העולם אינו במעלה זו, ולכן נפסקה הלכה כפירוש רש"י.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il