שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

ל’ט אבות מלאכה

undefined

הרב בנימין במברגר

ט שבט תשס"ו
שאלה
מהו אב מלאכה,ומהי תולדה?
תשובה
חכמים למדו מסמיכות הפרשות בין איסור מלאכה בשבת לבין ציווי בניית המשכן שכל המלאכות שהיו במשכן אסורות בשבת והם ל"ט מלאכות ונקראו אבות מלאכה. גם תולדות אסורות מהתורה. ההבדל בין תולדה לאב הוא שהעושה בשוגג שני אבות חייב להביא שני קורבנות ואילו העושה אב ותולדתו מביא רק קורבן חטאת אחד. העושה אב אחד ותולדה מאב אחר מביא גם הוא שני קורבנות. אב הוא, כמו שאמרנו, מלאכה שהייתה במשכן או מלאכה הדומה לה גם באופן עשייתה וגם במטרת עשייתה, לדוגמא, להרכיב אילן זהו אב כמו זורע, שבשניהם מחבר דבר תלוש לקרקע ומטרתו גידול הצמח. גם מלאכה הדומה במטרתה ולא בפעולתה היא אב, כגון, הקוצץ ענף יבש כדי שהאילן יצמח טוב יותר. ואילו תולדה היא מלאכה הדומה לאב במטרתה אבל הפעולה נעשית בדבר אחר, לדוגמא, משקה זרעים שמטרתו להצמיח את הזרעים אבל הפעולה נעשית במים ולא בזרעים. וכן פעולה הדומה באופן עשייתה אבל מטרתה שונה, כגון, הטוחן מתכת שזה דומה לטחינת זרעים אבל אין מטרתו לאכול את המתכת. (שמירת שבת כהלכתה חלק ג, מבוא להלכות שבת פרק א סעיפים ה-ז)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il