שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילת העמידה

מתי לבקש בקשות אישיות בתפילה?

undefined

הרב בנימין במברגר

ט"ז שבט תשס"ו
שאלה
בתפילת שמונה עשרה, מתי ניתן להוסיף בקשות אישיות שונות, בשומע תפילה או אחרי "יהיו לרצון אמרי פי" (לפני עושה שלום במרומיו")?
תשובה
אין לאדם לשאול צרכיו בשלושת הברכות הראשונות שבשמונה עשרה וכן לא בשלושת הברכות האחרונות מאחר והם ברכות שבח ואין ראוי לאדם לבקש צרכיו בשעה שמסדר שבחו של קונו. (שולחן ערוך אורח חיים סימן קיב סעיף א) בברכות אמצעיות מותר לבקש צרכיו מעין הברכה, לכן אדם שיש לו חולה יכול להתפלל לרפואתו בברכת "רפאנו". כשאדם מתפלל על יחיד בברכה אמצעית יכול לבקש אף באמצע הברכה אבל כשמבקש על רבים או על כלל ישראל יבקש בלשון רבים בסוף הברכה כדי שלא יראה כמוסיף על מטבע שתיקנו חכמים בברכה. בברכת "שומע תפילה" אפשר לבקש כל צרכיו הן בלשון רבים והן בלשון יחיד ואף יכול לבקש על העתיד לבוא כגון, שלא תחסר פרנסתו ולא יהיו חולים מבני ביתו ושילדיו יהיו יראי שמים. כמו כן, אפשר לבקש צרכיו לאחר הפסוק הראשון של "יהיו לרצון" אשר בסוף התפילה. (שם סימן קיט סעיף א ובמשנה ברורה). אדם המתפלל במניין עדיף שיוסיף את בקשותיו לאחר "יהיו לרצון" כדי שיוכל לענות על קדושה וקדיש. (סימן קכב במשנה ברורה סעיף קטן ז ו-ח)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il