שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

השארת גוי לבדו בבית

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

ט"ו שבט תשס"ג
שאלה
בשו"ע יו"ד במספר מקומות (סימנים קי"ח קי"ט, קכ"ב ועוד) נאמר שיש איסור להשאיר נכרי בבית ישראל או ליד מאכל של ישראל והחששות הם מפני חשש החלפת המאכל, שימוש בכלים ודין היין. במציאות שלנו עוזרות נכריות נשארות בבית שעות רבות, ואף נועלות עצמן ויודעות שבעל הבית לא יבואו עד שעה מאוחרת. האם יש לימוד זכות בענין?
תשובה
אין להשאיר יין פתוח עם גוי בבית. יש לנעול את היין. יש ליחד כלים מיוחדים ומצרכים מיוחדים לצורך בישולו של הגוי ולהזהירו שלא ישתמש בכלים ובמצרכים אחרים. עליו לחשוש שאם יעבור על ההוראות לא יוכל להמשיךבעבודתו. יש לעקוב אחריו ולבדוק היטב בכלים ובמצרכים אם חרג מההוראות . במקרה שחרג יש להסיק מסקנות. ההשגחה הטובה ביותר היא להפתיעו מדי פעם בפעם ע"י הגעה הביתה בשעות לא מקובלות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il