שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • כיסוי ראש

גדרי כיסוי ראש לאשה

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

ט"ו שבט תשס"ג
שאלה
כבוד הרב שלום. שאלתי היא בנושא כיסוי ראש לאישה: א. מהו המקור ההלכתי לכך? ב. האם האיסור להתפלל ללא כיסוי ראש הוא חמור יותר? ג. במידה ואכן החיוב לכיסוי ראש בזמן תפילה הוא גדול יותר (כמו לגבר) האם כיפה או כיסוי ראש שהשער יוצא ממנו מספיק? ד. מהם הדעות השונות בנוגע לאורך השיער שמותר שיבצבץ מתחת לכיסוי הראש?
תשובה
א. באישה סוטה נאמר "ופרע את ראש האישה" מכאן שפריעת שערה של אשה נשואה גנאי הוא לה. ולכן שערה נחשב לערוה. ב. מעיקר הדין אין האישה חייבת לכסות את ראשה בזמן שהיא עצמה מברכת. אסור לאדם אחר לברך או לומר דבר שבקדושה כאשר שער של אישה נשואה מגולה לנגד עיניו. עם זאת נשים נשואות רבות נוהגות לכסות את ראשן גם כאשר הן מברכות לעצמן מתוך תחושה פנימית של יראת שמים טבעית. תפילת עמידה מחייבת לבוש הולם יותר ולכן מסתבר שאישה נשואה חייבת לכסות את ראשה בתפילת עמידה. ג-ד. כיסוי ראש אינו כיפה אלא כיסוי מלא להוציא טפח מרובע (לדעת הגר"מ פינשטין} ויש מקילים בכיסוי של רוב הראש.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il