שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • הדרכות בעבודת ה'

קידוש השם בחיים

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

ט"ז שבט תשס"ג
שאלה
חשוב לי לדעת מהו קידוש השם, ואיך אפשר לעשות זאת בעודנו בחיים?
תשובה
קדוש השם בחיים הוא כאשר אדם חי נכון על פי התורה, מתנהג יפה במידות טובות עד שהבריות אומרות: אשרי מי שילדו, ראו אדם זה ששומר תורה כמה נאים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו. עיין מסכת יומא דף פו.