שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • תנועות נוער

תנועת נוער מעורבת

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

כ"ב ניסן תשס"ו
שאלה
ראיתי שהרב כתב שדברי הרצי"ה בענין חברה מעורבת אינם הלכה אלא רק הדרכה. הרב אבינר בספרו חסד נעוריך (עמ’ 99-104) הביא ציטוטים מדברי הרצי"ה שמהם משמע שלדעתו זה איסור גמור ולא רק הדרכה בעלמא. אביא כמה ציטוטים: 1. "וכל השם של תנועה מעורבת הוא נורא ומזעזע. ומדוע לא לבנים לבד ולבנות לבד". 2. "לתנועה דתית מעורבת איני יודע שום צד היתר. אם בכדי לתרום לטובת המצב שם, צריך להתייעץ עם מבוגרים גדולי תורה ויראת ד’ טהורה באמת". 3. "על ערבוביא של בחורים ובחורות, כתבתי כמה פעמים שאין שום היתר. ובודאי יש למחות ולהתאמץ לתקן". 4. "על ערבוביה של בחורים ובחורות בגיל שנים מבוגר - אינני יודע היתר". 5. "שאלה: האם יש היתר לשלוח ילדים לפעילות מעורבת? תשובה: בחורים ובתולות יחד - איני יודע היתר לזה. שאלה: האם בתנועת נוער מעורבת, כמו עזרא ובני עקיבא, גדול החיוב או השלילה? תשובה: יש שם דברים טובים ויש גם צדדים שצריכים תיקון. האם מוכרח להיות דוקא באופן זה של ערבוב?!" 6. "איני מכיר שום היתר לעשות פעולות בערבוביא". הרב אבינר כותב שם: "פעמים רבות, הן בכתב הן בע"פ, היה רבינו חוזר ואומר: איני מכיר היתר לערבוביא של בחורים ובחורות".
תשובה
שלום רב: אני לא זכיתי לשמוע את מורנו הרב צבי יהודה זצ"ל אומר הדברים באופן ישיר. יתכן שהרב אבינר שמע והוא מדייק יותר בהבנת הדברים. אולם גם הציטוטים שהובאו הם רק אומרים שהבסיס הוא הלכתי מוחלט שעירבוביא אסורה. אולם מה בדיוק הכוונה בערבוביא האם יש לעשות שני סניפים נפרדים, באיזה מרחק יהיו הסניפים האם מרחק ראיה או מרחק אחר. האם יש איסור שבאותו חדר ישמעו הרצאה בנים ובנות או פרטים אחרים אינם מספיק מבוררים. כתנועה והדרכה יש להפריד בין בנים לבנות. אני רואה חלק משאר תלמידי מורנו הרב צבי יהודה שהם מדריכים בנושאים אלו הדרכות שמתחשבות במציאות השונות שאיתם אנו צריכים להתמודד והדברים אינם שחור לבן. כפי מה שאני מבין מורנו הרב צבי יהודה לא לקח על עצמו את העול להיות פוסק בפרטי הפרטים והוא בעיקר קבע את העקרונות באופן עקרוני. את הישום של העקרונות הוא סמך שתלמידיו ידעו לתרגם בדרך נכונה. גם בנושא זה בזכותו של מורנו הרב צבי יהודה ב"ה הציבור שלנו התקדם גם בנושא הצניעות והוא הולך ומתעלה בקודש. כיצד להדריך אותו? האם לקבל מידות חסידות של הפרדה באוטובוסים או הדרכות אחרות יש לשאול מורי הוראה שנכנסים לפרטי פרטים. בכל אופן הלהט להוסיף צניעות וטהרה זה מתוכנתם של ישראל ועל כך תבורך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il