שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות אקטואליות

השתתפות עם עוברי עבירה

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"ה שבט תשס"ג
שאלה
ראיתי במאמר של הרב בעיתון ’בשבע’, שבהצבעה בבחירות יש השתתפות במצוות מסוימות, כגון: מפלגה שתאבק על השבת- זה קיום מצוות שבת וכד’. האם אפשר לומר גם להיפך, שמפלגה שאינה פועלת למטרות חיוביות בהצבעתי לה אני משתתף עמה לדבר עבירה? ומה נאמר במפלגות דתיות שאנחנו יודעים שלא יאבקו על השבת, ומפלגה אחרת שלא תאבק על א"י וכד’? ובכלל, האם יש איסור להשתתף בבחירות לכנסת שהינה השתתפות גם לדבר עבירה, כגון: חוקים אנטי דתיים ולא מוסריים ע"פ התורה?
תשובה
ודאי שאין איסור להשתתף בבחירות, ולהפך שומר תורה ומצוות הנמנע מלהשתתף נותן בזה כוח למפלגות פחות טובות לחזק את כוחם, ודווקא הוא נעשה מחזק עוברי עבירה. אין מפלגה מושלמת, כמו שאין אנשים מושלמים, ויש לבחור על פי מערכת שיקולים, הכוללת את כל המצוות. כאשר מפלגה אחת דואגת יותר למצוות ישוב הארץ והשנייה לשבת, יש להעדיף את המפלגה הדואגת לישוב הארץ, שכבר אמרו חז"ל עליה שהיא שקולה כנגד כל המצוות. ואמנם גם השבת אמרו כן, אלא שיש הבדל ביניהם, שיישוב הארץ מתקיים בפועל על ידי כלל ישראל בהכלת הריבונות על הארץ, ואילו שבת מתקיימת על ידי כל יחיד ויחיד. ובעצם למפלגות ולחוקים אין השפעה גדולה כל כך על כל יחיד ויחיד אם ישמור שבת או לא. בנוסף לכך עניין שמירת הארץ קשור לשמירת נפשות, ופיקוח נפש דוחה שבת. גם החינוך לתורה הוא חשוב ויסודי מהדאגה לחוקים של שמירת שבת.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il