שאל את הרב

  • הלכה
  • כיפה

גודל הכיפה

undefined

הרב דוד חי הכהן

ה אדר ב' תשס"ג
שאלה
מה צריכה להיות גודלה של הכיפה? האם בחור ישיבה צריך ללכת עם כיפה גדולה מהממוצע?
תשובה
לא מצאנו דברי הפוסקים הראשונים ובדברי השו"ע הגדרה מדוייקת בדבר גודלה של הכיפה. אולם ניתן ללמוד את הדברים הן מהגדרת הגמרא בענין כיסוי הראש והן מטעמים שנזכרו באחרונים (מובאים בספר "כף החיים", אמנם יתכן שנכתבו על כך בתשובות דברי האחרונים, אולם לא יכולתי למצוא את הזמן לכך ואני עונה את הנראה לענ"ד). מדברי הגמרא שאמרה שיש לכסות את הראש על מנת לזכות ליראת שמים מובן הדבר כי גילוי הראש יש בו כדי למעט ביראת שמים. ומהו גילוי ומהו כיסוי, יש לשער על פי המובן בפי רוב בני אדם לכל הפחות. דבר מכוסה עליו להיות מכוסה לפחות ברובו בכל אופן לא פחות ממחציתו, ובכל דבר הולכים אחרי הרוב. עם זאת יש לציין שהכוונה בכיסוי הראש היא בחלק הקודקד הנגלה כלפי השמים ולא בחלק האחורי או בצידי הראש שיש להם שם בפני עצמם (עורף או צדעיים). גם מדברי האחרונים שפירשו כי טעם הדבר מפני הזיעה המצויה בשיער הראש, ואם כן מקום השיער דומה בזה למקומות המטונפים שבגוף, מתוך כך לכבוד שמים יש לכסותם, ניתן להבין כי יש צורך בכיסוי רוב הראש. מדברי חבר שמעתי ציטוט ממרן הרשל"צ מרדכי אליהו שליט"א כי אפשר להסתפק בכיפה בגודל השווה לשטח טפח על טפח מרובע. ואולי הטעם לכך מפני שמצינו באוהל הטומאה כי שטחו טפח על טפח (יש לזכור כי אם הכיפה עגולה- כנהוג, יש להביא בחשבון טפח על טפח מרובע מלבד שטח העיגול החוסם, ואם כן על כיפה עגולה להיות, על פי פסק זה, בעל קוטר של לפחות 11.5 ס"מ). ובודאי שאם ענין הכיפה קשור עם יראת שמים, על בחור ישיבה החפץ בגידול בתורה וביראת שמים להרבות בשיעורים ולא לקצר. ובאזני שמעתי מפי רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל על התפעלותו מגודל הכיפה שהיה נזהר בה החפץ חיים זצ"ל שכיסתה את כל ראשו ממש עד המצח. לתשובת הרב דב ליאור לחץ כאן. לתשובת הרב זלמן ברוך מלמד לחץ כאן. לתשובת הרב יעקב אריאל לחץ כאן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il