שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

משחק בקוביה

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

ט אדר ב' תשס"ג
שאלה
אני מורה טיפולי בישיבה תיכונית עם אוכלוסיה מסורתית. האם ניתן לשחק שש בש עם תלמיד בהתערבות, אם ינצח, יקבל פיצה אם יפסיד, ילמד איתי כמה מספר פעמים בענייני אמונה האם זה אפשרי או שיש בזה משום משחק בקוביה? יש לציין שהתלמידים עסוקים בסוגית "משחק בקוביה" בסנהדרין והמשחק הוא גם פרובוקציה לדיון הלכתית בנושא.
תשובה
עיין שו"ע או"ח סי' שכב ס"ה מחלוקת בשאלה אם עם בני ביתו מותר לאדם לשחק בקוביה. אולם שם המתירים סוברים שהכל שלו. וגם כאן י"ל שהצד שלך הוא שלך ואתה רשאי לוותר והצד של התלמיד אינו חובת תשלום אלא לימוד. מיהו מכלל מחלוקת לא יצאנו. רק אם יש כאן סיבה חינוכית מיוחדת שאין לה תחליף יש מקום אולי לסמוך על הדעה המקילה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il