שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • משחקים וספורט

כדורגל בשבת

undefined

הרב דוד חי הכהן

ה אדר ב' תשס"ג
שאלה
1.האם מותר לי לשחק כדורגל בשבת? 2.האם מותר בדרך כלל לשחק בשבת? אני בן 17. שאלתי מספר רבנים חלק פסקו שמותר וחלקם אסרו.
תשובה
1. משחק כדורגל בשבת יש בו כמה וכמה סיבות לאיסור (שנכתבו בפוסקים) ומהם איסור השוואת גומות, שמא הקרקע אינה מסודרת ביושר, ולפי סיבה זו אפשר להקל במגרש כבוש וסלול. סיבה שניה, איסור תלישת עשבים תוך כדי ריצה, ועל כן גם כאן יש להתיר במגרש מזופת שאין בו צמחים. סיבה שלשית, איסור טלטול הכדור, שכיון שאין לו שם כלי הוא מוקצה, וגם כאן ניתן להקל אם הכין את הכדור לפני השבת. סיבה רביעית, איסור ריצה ועייפות שאינם מכבוד השבת וגם מצד איסור זה אפשר להקל בבחורים שהריצה היא עונג להם (כך מובא בשו"ע). אולם, אחרי הסיבות שנזכרו, עומדת פסיקת בעל השו"ע שאין היתר לשחק בכדור בשבת כלל וכלל. לעומת השו"ע התיר הרמ"א (הפוסק לאשכנזים) להקל בתנאים שנזכרו לעיל. למסקנה, לבחור ממוצא ספרדי (עדות המזרח) שעליו ללכת אחרי פסק השו"ע אין אפשרות להקל ויש למצוא דרכים אחרות לפרוק את עודף המרץ ללא הכדור. ולדעת הרמ"א ניתן להקל לבחורים ממוצא אשכנזי על פי התנאים שנזכרו לעיל. יש להוסיף על כך כי גם לדעת הרמ"א אין להפוך את השבת כיום למשחק וכבר נאמר במדרש רבה כי עיירות רבות היו בזמן ינאי המלך וכולן נעקרו מן העולם מפני שהיו משחקים בכדור בשבת, ובודאי שגם הרמ"א על פי כל התריו לא יסכים שתהא השבת מוקדשת לכדור. כי קדושת השבת ראויה למעשים של קודש כתורה ותפילה ורק לאלו שמתקשים בכך אפשר להקל בתנאי שלא יהא זה דרך קבע. ויש לי להעיר על דבריך בסוף השאלה כי כדאי שתהיה קשוב לרב אחד ועל פיו תעשה את מעשיך ללא בלבול בין תשובות שונות של רבנים. 2. מותר לשחק בשבת במשחקים שאין בהם משום מוקצה או שהכינו אותם לפני השבת, ובספר שלטי גיבורים על מסכת עירובין כתב שעדיף לשחק במשחקי מחשבה כמו שחמט. אבל כמובן שגם כאן נכונה הערה שהזכרנו שאין לקבוע את השבת למשחקים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il