שאל את הרב

  • הלכה
  • מה מותר לעשות בבית הכנסת?

התעטשות בבית כנסת

undefined

הרב בנימין במברגר

י"ג תמוז תשס"ו
שאלה
אם אדם התעטש בבית הכנסת האם מותר להגיד לו לבריאות, שאלתי בשל האיסורים החמורים על דיבור חולין בבית הכנסת?
תשובה
איסור חמור הוא לדבר שיחת חולין בבית הכנסת (שולחן ערוך אורח חיים סימן קנא סעיף א ומשנה ברורה סעיף קטן ב). כף החיים (סעיף כ) פוסק שמאחר ושיחת חולין בבית הכנסת היא דבר חמור אף אין לומר "לבריאות" בבית הכנסת. לעומתו יש שהבינו מתוך דברי השולחן ערוך בהלכות תלמוד תורה (יורה דעה סימן רמו), שפסק שאסור לומר "לבריאות" בבית המדרש משום ביטול תורה, שבבית הכנסת שקדושתו פחותה מבית המדרש מותר וכן אפשר להבין מדברי ערוך השולחן (סעיף לג). הרב דוד יוסף פסק בשם אביו הרב עובדיה שמותר לומר "לבריאות" בבית הכנסת (הלכה ברורה סימן קנא סעיף ג ובהערות). הרב אוירבך כתב שעדיף שלא לומר אבל המקל יש לו על מי לסמוך (הליכות שלמה דיני בית הכנסת סעיף א).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il