שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • תורה שבכתב ושבעל פה

אמירת על פה דברי שבכתב

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

ט אדר ב' תשס"ג
שאלה
"דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פה..." האם האיסור חל רק על אדם שאמור להוציא אחרים ידי חובה (כגון בקריאת התורה וכד') או שכל אמירת פסוק שלא מתוך הכתב אסורה?
תשובה
עיין משנ"ב סי' מט שהביא בשם הרדב"ז שרק להוציא אחרים אסור לומר בע"פ אך החולקים עליו סוברים שהאיסור הוא גורף. וכמדומני שהעולם סומך על סברת הרדב"ז.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il